foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018-804-626
smehisuza@mts.rs

aleksinac grb

Logo Ministarstvo prosvete

slika 1

Саветодавни рад стручних сарадника педагога и специјаног педагога може се остварити са ученицима у складу са њиховим могућностима комуникације и разумевања. Исто тако и са родитељима/старатељима, особама непосредно ангажоване око деце, као и наставницима и васпитачима. Саветовање се врши у складу са редовним активностима школе. Упис, адаптација, индивидуални програми, развој и социјализација, адолесценција, професионална орјентација и улога родитеља само су неке од тема саветодавног рада. Саветодавни рад се врши у складу са потешкоћама које се јављају у свакодневном функционисању детета и породице, као и на иницијативу родтеља/старатеља када дође до проблематичних ситуација. Посебно важан аспект је саветодавног рада односи се на помоћ и подршку родитељима у разумевању развојних потешкоћа детета, њихових карактеристика и специфичних потреба. Врло је битан и процес подстицаја и оснаживање у реализацији адекватне родитељске улоге. Стручни сарадници саветовање утичу на што адекватније уклапање породице у шири социјални контекст, као и остваривање права.