foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018-804-626
smehisuza@mts.rs

aleksinac grb

Logo Ministarstvo prosvete

slika 1 1

Један од видова подршке која се остварује у нашој школи су и  индивидуалне логопедске вежбе. Логопедске вежбе и третман подразумева откривање, дијагностику и терапију ученика са проблемима вербалне комуникације. Логопедски рад се одвија индивидуално, а у раду се користе наjсавременија средтва дигиталним логопедским сетом, логофоном, као и компјутер са различитим програмима за стимулациј уговора. Резултати логопедског рада нису увек брзо видљиви и захтевају како стручност и велико стрпљење тако и подршку родитеља.

 slika 2 slika 3

У нашој школи раде два логопеда са ученицима виших и нижих разреда. Први третмани су усмерени и посвећени посматрању(опсервација) у контакту са другом децом и логопедом. У том периду, вежбе се одвијају кроз игру, јер је она први и главни облик рада са малом децом, а њен циљ је развијање говорних гласова. У раду  са децом се користе разне логопедски иструменти: дигитални логопедски сет, логофон, шпатуле и сонде. Сви поступци који се примењују у раду су прилагођени говорној и психолошкој зрелости сваког детета понаособ. У раду стварамо такве услове у којима ће дете бити мотивисано да се говорно изражава. То постижемо разним играма које ће код њега подстицати разнолике емотивне реакције.

slika 4slika 5 

Циљ аудиолингвистичког третмана није само развијање вербалн екомуникације, већ и невербалне, као и целокупне личности детета. Наша улога је да ученика и његову породицу оснажимо. Да им покажемо да постоји нада и да ћемо заједно савладати све тешкоће, и успети у томе. Кроз рад утичемо да се прихвати различитост и једнакост.