foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018-804-626
smehisuza@mts.rs

aleksinac grb

Logo Ministarstvo prosvete

slika 12

Реедукација психомоторике је начин стимулације развоја деце коришћењем покрета. Покретима деца откривају свет и себе у њему. Сваки покрет прати одговарајућу реч и појам. У индивидуалном раду се подстиче развој сензорних, моторних и сазнајних способности како би се ученицима олакшало учење. Активност се прилагођава проблему, узрасту и расположењу ученика. Покрет и игра су основни алати који нам служе да дете обнови, обогати или усвоји сва она пропуштена искуства о себи, другима и свету око нас. Циљ психомоторичких вежби је  да се допринесе отклањању или ублажавању специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и психомоторног понашања ученика,  псхомоторног понашања ученика са интелектуалним сметњама и омогуће им даље успешније учење и развој.


                                                      slika 22 slika 32

Реедукација психомоторике се ради индивидуално. Предлог терапијског програма се израђује на основу дијагностике и батерије тестова. Сходно могућностима деце прилагођавања се индивидуални план рада. Кроз игру вербалну стимулацију, обнављање сензо-моторног искуства деци помажемо да се лакше укључе у живот у непосредном окружењу и да их мотивишемо да напредују.

                                                     slika 42slika 52