foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018-804-626
smehisuza@mts.rs

aleksinac grb

Logo Ministarstvo prosvete

opservacija

Израдом ИОП-а и њиховом сталном евалуацијом предвиђени наставни садржаји се реализују у оптималним условима који прате развојни темпо ученика и омогућава постизање добрих резултата уз примерено оптерећење сваког ученика.

Први корак пре саме израде ИОП- а је опсервација. Не постоје два иста човека, тако је и са децом. Свако де ће на својствен начин реаговати на одређене задатке, стимулансе, проблеме, ситуације... Зато је важно упознати дете и открити што више дететових потенцијала. И због тога је важна опсервација, односно посматрање дтета у свакодневној слободној игри како би план будућих активности био прилагођен индивидиуалним потребама детета. Сваки почетак школске године у нашој школи је резервисан за овај аспект у раду са децом са сметњама у развоју. Опсервацијом се прати понашање детета, конкретне реакције и њихово разумевање. Детектују се промене у понашању и упоређују се са облицима понашања који су им претходили. Утврђује  се напредак или регресија у психофизичком функционисању. Опсервација је важан корак у третману дефектолога у нашој школи у ком родитељ/ старатељ има веома важну улогу. Опсервацијом упознајемо дете и циљ нам је откривање што више потенцијала јер су они полазна основа доброг индивидуално образовног плана.

Дефектолози, стручни срадници, предметни наставници и сви запослени у нашој школи пружају деци са сметњама у развоју стручан, одмерен, прилагођен и континуиран образовно васпитни процес. Прилагођавамо се индивидуалним потребама ученика и израђујемо индивидуални образовни план. Блиско сарађујемо са родитељима и укључујемо их директно, као партнере у све активности које се планирају у раду са ученицима.