foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018-804-626
smehisuza@mts.rs

aleksinac grb

Logo Ministarstvo prosvete

456

Наставници и стручни сарадници у нашој школи прилагођавају услове и начин рада користећи и асистивну технологију у раду са децом. Асистивна технологија омогућава ученицима да изведу задатке које раније нису могли, или су могли уз велике потешкоће, користећи технологију као помоћно средство. У примени асистивне технологије врло је важно да се на почетку изврши процена моторике, чула, невербалне комуникације. Потом следи фаза тренинга у којој дете учи како се одабрана средства користе. На крају долазимо до фазе примене у свакодневном животу. То значи употребу различитих оперативних система, апликација, софтвера, електронских играчака, специјализоване опреме и њихово комбиновање.

                                                            dfth7il

Школа је из својих средстава набавила добар део асистивне технологије , као и из донација и то: Интерактивна таблу  (изузетно средство које доприноси мотивацији и социјализацији деце док едукативне садржаје чини очигледним и пријемчивим. Интерактивни облик рада је од изузетног значаја за рад са децом са сметњама у развоју). Специјалне тастатуре и мишеви (користе се код деце које имају потешкоће да користе стандардну компјутерску опрему),  X box ( је одлично средство за мотивисање ученика и озбиљан рад кроз игру. Помаже развоју моторике, латерализованости, планирање покрета, временску и просторну орјентацију, али и сарадњу са другима уз активно физичко кретање.), таблет рачунари (омогућују учење на алтернативан начин, коришћењем едукативних апликација. Код деце са аутизмом нема фрустрација у случају грешке тј. Корекције од стране софтвера.), дигитални логопедски сет и дигитална учионица са 10 места, логофон (који омогућава правилну артикулацију гласова и масажу говорних органа у развоју локомоторике), уџбеници на Брајевом писму и са увећаним фонтом за ученике који су слепи и слабовиди, Брајева машина, прилагођене столице и клупе за децу са церебралном парализом и ходалица. Како би смо прилагодили просторне услове и олакшали приступ просторијама школе уграђена је и покретна платформа-лифт. 

                                jklwer678