foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018-804-626
smehisuza@mts.rs

aleksinac grb

Logo Ministarstvo prosvete

Montesori

У нашој школи се примењују принципи монтесори педагогије и имају дугу традицију примене. Рад се своди на непосредан рад са ученицима у настави у првом циклусу основног образовања и у индивидуалном раду психомоторног реедукатора.  Рад по монтесори принципу се заснива на потребама и способностима сваког детета и успостављању адекватних социјалних односа наставик-дете и дете-наставник. Амбијент Монтесори учионице прилагођен је потребама наших ученика  и садржи материјале за подстицање физичког, интелектуалног и социјалног развоја. Пружа могућност детету да се игра  и ради на начин који њему највише прија. У амбијенту ученик бира материјале за рад, истражује могућности и развија своје способности. Прибори се налазе на отвореним полицама, на дохват деци. Монтесори материјали (Материјали за вежбе практичног живота, Материјали за подстицање сензорних способности, Материјали за развој говора, Материјали за космичко образовање и Материјали за вежбе математике), који се користе стимулишу потебу за активношћу и кретањем ученика, радовању покрету и сврсисходно усмеравање покрета. Циљеви рада са Монтесори материјалима су задовољити дечију потребу за редом и независношћу, развити координацију око-рука, развити крупну и фину моторику и развити концентрацију. Вежбама из области практичног живота дете учи основне покрете и прелиминарне активности, бригу о себи и околини и развија социјалне вештине и учтивост. Приликом рада на материјалима који су специјализовани за развијање чула вида, додира, осећаја тежине, чула мириса, чула укуса и за осећаја стереогностике, дете апстрактне појмове опипава и доживљава, тада постаје свесно појмова и појава које га окружују. Овим материјалима се развијају неразвијена чула и самим тим их чини осетљивим на подстицаје из околине.

                               Montesori 2Montesori 3Montesori 4

                             Montesori 5Montesori 6Montesori 7