О школи

Image1

      Основна школа за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју “Смех и суза” у Алексинцу  бави се васпитањем и образовањем деце са посебним потребама од првог до осмог разреда основне школе. Школа  носи назив по истоименом удружењу које је у првој половини двадесетог века откупило садашњу зграду за потребе основне школе. Зграда школе је један од првих зиданих објеката у Алексинцу, грађена као породична кућа у другој половини деветнаестог века,  представља културно-историјску знаменитост и под заштитом је државе. Од 3. новембра 1981. године, када је формирана, школа је смештена у овој згради, која се налази у центру града у непосредној близини ОШ «Вожд Карађорђе», Алексиначке гимназије и Дома за децу «Христина Маркишић».

      Уз главну зграду  простор школе је у  2003. години дограђен. Реконструисана је помоћна зграда у којој је сада мултимедијална учионица са компјутерима и уређајима асистивне и  информационо-комуникационе технологије  и наставничка канцеларија. Школа има шест учионица и два кабинета за стручне сараднике са опремом за превентивно-корективне, психо-моторичке и логопедске вежбе. Највећа учионица у школи опремљена је за рад са децом која имају тежу менталну ретардацију, а која су из дома у Кулини премештена у Малу домску заједницу у Дому „Христина Маркишић“. Једна просторија у школи  користи се за рад  директора, секретара и административних радника. Ради стварања повољнијих услова за рад и остваривања боље сарадње са родитељима, адаптирана је једна просторија за родитеље – пратиоце ученика.

      До сада је школу уписало и похађало око 340 ученика. Годишње школу похађа око 90 ученика у 11 одељења од I до VIII разреда. То су деца лако и умерено ометена у менталном развоју, а има и ученика са вишеструким развојним сметњама. Родитељи   ученика су претежно тешког материјалног стања  из породица ниског социјално-економског статуса. У школи има деце из хранитељских породица, као и већ поменуте мале домске заједнице. Петнаестак ученика путује са  родитељима, односно пратиоцима из приградских насеља и села. Има и ученика из редовних школа којима је потребна додатна помоћ који долазе на додатне активности у договору са родитељима, односно старатељима и наставницима наше школе, у оквиру инклузивног процеса.

      У васпитно-образовном процесу  ради  13 наставника и 3 стручна сарадника и то:   6 дефектолога, 3 наставника предметне наставе остручена за рад са децом са сметњама у развоју, 2 остручена професора предметне наставе, 2 професора разредне наставе и    1 професор предметне наставе. Квалификациона структура је повољна. Радници имају стручну спрему која одговара радном месту, дефектолози завршен одговарајући факултет а наставници су остручени за рад са децом са сметњама у развоју на Дефектолошком факултету у Београду.

      Укључујући се у процес инклузивног образовања,  школа је ушла пројекат Уницефа и Завода за унапређивање образовања и васпитања Србије  ради формирања ресурсног центра за пружање помоћи деци са сметњама у развоју у свим основним и средњим школама на подручју наше и суседних општина. До сада су извршене припреме за формирање сервиса за процену способности деце, затим сервиса за подршку деци и ученицима у инклузивном вртићу и школи, те сервиса за пружање подршке родитељима.

Додај коментар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>