Реализација интегративне наставе, припрема, реализација, анализа интегративног часа (дана)

          У септембру месецу ученици и наставници учествовали су на  наградном конкурсу ,, Дигитални час“  МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, са две наставне јединице са употребом ИКТ и то : ,, Не љути се вуче,, и ,,Алгоритамизација – интегративна настава усмерена на развијање алгоритамског мишљења“

Додај коментар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>