Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији интегративне и амбијенталне наставе

Од нове школске године а на основу новог Плана и програма наставе и учења у првом и петом разреду уведена је пројектна настава. Реализација пројектне наставе  је почела и након обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима. Циљ пројектне наставе ће бити  стварање услова при којима ће ученици самостално стицати нова знања из разних извора, учити да користе стечена знања за решавање теоријских и практичних задатака, стицати комуникативне вештине радећи у групама, развијати истраживачке вештине (вештине приступа проблемима, прикупљања информација, провођења експеримената, анализовања, општења) и систематско мишљење.

Додај коментар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>