Додатне информације и појашњења конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – набавка и уградња платформе за превоз инвалидних лица, јнмв бр . 05-1/19

Додај коментар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>